Wezwanie do zapłaty PLUS

Wezwanie do zapłaty PLUS to pierwsza taka usługa w Polsce, która zapewnia najbardziej skuteczne rozwiązania mające na celu odzyskanie należności, a całkowity koszt usługi ponosi dłużnik.

Wezwanie do zapłaty PLUS działa w oparciu o Ustawę o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.
Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy dłużnik ma obowiązek pokryć wszystkie koszty, jakie poniósł wierzyciel w celu odzyskania pieniędzy.

Korzyści usługi Wezwanie do zapłaty PLUS:
  • koszty odzyskania należności ponosi dłużnik
  • otrzymujesz kompleksowe rozwiązanie gwarantujące szybkie odzyskanie pieniędzy od dłużnika
  • Twoją sprawą równocześnie zajmują się Krajowy Rejestr Długów BIG SA oraz Kaczmarski Inkasso
Każda sprawa zlecona w usłudze Wezwanie do zapłaty PLUS jest prowadzona do całkowitego odzyskania długu wraz z kosztami jego dochodzenia.

Wezwanie do zapłaty PLUS zostało uznane Najlepszym Produktem dla Biznesu przez Gazetę Finansową.